Post Archives

Działalność
18 kwietnia 2015

Konferencje naukowe w Krakowie

W imieniu organizatorów pragnę poinformować o dwóch konferencjach, które odbędą się w Krakowie w maju b.r. Szczegóły w załącznikach. interna2015_sympozjum_etyczne Konferencja na temat klauzuli sumienia

11 kwietnia 2015

Zjazd Stowarzyszenia, 14-16 czerwca 2015 r.

Szczegóły zjazdu w załączonym pliku. Na przełomie kwietnia/maja zostanie rozesłany formularz zgłoszeniowy do wszystkich członków STM. Formularz będzie również dostępny na stronie internetowej. STM 2015 – Program

13 marca 2015

Kongres w Avili, 1-3 sierpnia 2015 r.

Dzięki uprzejmości ks. prof. dra hab. Sławomira Nowosada pragnę przekazać informacje o kongresie w Avili. Szczegóły poniżej: Primera Llamada Inglés Flyer engl_Congress St Teresa Avila 28en2015

6 lutego 2015

Sympozjum w Kazimierzu Biskupim

Sympozjum KB_11-12.02.2015_wersja    

4 grudnia 2014

Międzynarodowa konferencja naukowa w KUL

Instytut Teologii Moralnej KUL zaprasza w dniu 11 grudnia 2014 roku na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Wokół współczesnego sporu o małżeństwo i rodzinę. W 20. rocznicę „Listu do Rodzin” św. Jana Pawła II. Szczegółowy program na plakacie. PLAKAT 2014_ITM

Page 3 of 9