Ciąża ektopowa

Głos Kościoła:     EV 62     KKK 2271   KNW 2009     SO 1898   SO 1902

Opinie teologów:     Kieniewicz     Wróbel     Machinek     Kraj