Forum Bioetyczne

Czcigodni Księża, Szanowni Panie i Panowie Profesorowie i Wykładowcy teologii moralnej!

Na ostatnim zjeździe Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Licheniu zaproponowałem utworzenie nieformalnej podgrupy naszego Stowarzyszenia, która składałaby się z ludzi zainteresowanych problematyka bioetyczną.

Czas, by ta propozycja „stała się ciałem”. Serdecznie więc zapraszam osoby, które zajmują się następującymi obszarami dociekań teologiczno-etycznych:

 • Ochrona życia ludzkiego u jego początku (status embrionu, zapłodnienie in vitro, diagnostyka prenatalna, aborcja);
 • Ogólna problematyka ochrony życia ludzkiego;
 • Ochrona życia ludzkiego u jego kresu (opieka paliatywna, eutanazja);
 • Kwestie związane z etosem lekarskim (autonomia pacjenta i lekarza, sprzeciw sumienia lekarza i farmaceuty);
 • Kwestie związane z etyką prawa medycznego (np. zagadnienie komitetów etycznych);
 • Ochrona biosfery (ochrona środowiska, etos w odniesieniu do zwierząt);
 • Stosunek do życia w innych religiach i kulturach;
 • itp…

Oczywiście część z tych kwestii będzie mocno zachodzić na problematykę małżeństwa i rodziny i zapewne nie zabraknie osób, które będą zajmowały się obydwoma obszarami (tzn. bioetyką i etosem małżeńskim i rodzinnym). Sądzę jednak, że z racji rangi zagadnienia powinna powstać oddzielna grupa zajmująca się tym ostatnim obszarem, a zatem trzeba go wyłączyć z zakresu zainteresowań naszej podgrupy – oczywiście uwzględniając te jego elementy, które wiążą się z refleksją bioetyczną.

Widziałbym następujące sposoby aktywności naszej grupy:

 • wymiana informacji na temat sympozjów bioetycznych – zarówno tych organizowanych przez Was, jak i w Waszych środowiskach;
 • gromadzenie i publikowanie na stronie internetowej krótkich informacji o wydarzeniach na świecie związanych z bioetyką;.
 • dyskusje internetowe na wybrane tematy. Widzę to np. tak, że ktoś przygotowuje tekst wprowadzający, a inni dorzucają swoje może nawet kilkustronicowe teksty. Wszystko publikujemy na stronie;
 • krótka wymiana poglądów na temat jakiegoś aktualnego problemu, który ktoś drąży;
 • gromadzenie bibliografii bioetycznej;

Oczekuję na propozycje współpracy i modusu pracy naszej grupy. Nasz sekretarz, ks. dr Sobkowiak, zadbał o oddzielną zakładkę na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia pt. Forum Bioetyczne. To będzie miejsce naszej komunikacji. Rozpocznijmy więc od tego, że będziemy zgłaszać akces do tej grupy. Jeżeli chcesz w nią wejść, prześlij mi (mmachinek@msf.opoka.org.pl) wykaz (na zasadzie słów kluczowych) obszarów, które Cię interesują. Przesłanie mi maila z gotowością włączenia się w pracę grupy traktuje jako zgodę na publikacje na naszej podstronie Twojego imienia, nazwiska, adresu mailowego i wykazu Twoich zainteresowań bioetycznych. Jeżeli masz jakieś propozycje i uwagi co do funkcjonowanie naszej grupy, proszę napisz.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i oczekuję na Wasze zgłoszenia i sugestie.

Marian Machinek MSF (Olsztyn)