Problematyka in vitro

1. Jak postępować w konfesjonale z grzechami związanymi z zapłodnieniem in vitro?

Głos Kościoła: Vademecum

Opinie teologów: 1 Bajda   1 Teinert   1 Muszala   1 Szyran

2. Los tzw. embrionów nadliczbowych

Głos Kościoła: DP 18-19   DV I-5   JP2-1996

Opinie teologów: 2 Bajda    2 Muszala   2. Gryz

3.      Jak katolicki parlamentarzysta powinien głosować w sejmie nad ustawami dotyczącymi in vitro?

Głos Kościoła: EV 73   Nota.2002

Opinie teologów: 3 Bajda   3 Muszala   3 Kraj   3 Pawlowicz