Andrzej Derdziuk

Prof. zw. dr hab.
Prof. zw. dr hab. nauk teologicznych Andrzej Derdziuk

Członek Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, urodził 24 stycznia 1962 roku w Skierbieszowie w rodzinie Wacława i Stanisławy, jako jeden z czworga rodzeństwa. Ukończył Technikum Elektroniczne w Zamościu. Do zakonu kapucynów wstąpił w sierpniu 1981 i rozpoczął nowicjat w Zakroczymiu, a profesję złożył rok później w Nowym Mieście nad Pilicą. Po studiach na KUL otrzymał święcenia kapłańskie z rąk świętego Jana Pawła II 9 czerwca 1987 roku w Lublinie. Pełnił posługę duszpasterza powołań, magistra wakacyjnego postulatu, mistrza nowicjatu, ojca duchownego seminarium i junioratu oraz wykładowcy w seminarium i junioracie. Przez dziesięć lat był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Lublinie oraz przez kilka lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Pełnił posługę definitora i następnie wikariusza prowincjalnego Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Obecnie posługuje w parafii na Poczekajce, gdzie ponadto jest Dyrektorem Grupy Modlitwy Ojca Pio, opiekunem grupy Duszpasterstwa Absolwentów i spowiednikiem sióstr zakonnych. Wygłosił wiele serii rekolekcji i konferencji oraz prelekcji i wykładów podczas dni skupienia. Prowadzi Studium Teologii w Lubartowie.

W latach 2002-2004 był kierownikiem Katedry Teologii Moralnej Ogólnej. W latach 2004-2014 był kierownikiem Katedry Historii Teologii Moralnej na KUL. Obecnie przynależy do Katedry Teologii Moralnej Społecznej. Specjalizuje się w historii teologii moralnej, metodologii teologii moralnej oraz teologii życia konsekrowanego. Wypromował 24 doktorów i 198 magistrów oraz przygotował 35 recenzji doktorskich i 304 recenzje magisterskie. Jest autorem dziewiętnastu książek i ponad stu dziewięćdziesięciu artykułów naukowych, siedemdziesięciu trzech haseł w encyklopediach, leksykonach i słownikach. Pod jego redakcją ukazało się osiemnaście książek, w tym należące do zainicjowanych przez niego czterech serii wydawniczych. Napisał ponad trzydzieści recenzji naukowych i prawie trzydzieści sprawozdań. Jest też autorem ponad stu artykułów popularnonaukowych. Wygłaszał referaty w kraju i zagranicą oraz organizował konferencje międzynarodowe i krajowe, gromadzące tłumy uczestników. W latach 1996-2001 był sekretarzem Sekcji Polskich Teologów Moralistów. W latach 2005-2008 był prodziekanem Wydziału Teologii KUL. Był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2011-2015. W latach 2012-2015 był prorektorem KUL. Obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL oraz przewodniczącego VI Wydziału Nauk Teologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2016-2019. Z nominacji Arcybiskupa Lubelskiego Stanisława Budzika jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lubelskiej.

Wykaz publikacji

pioro