Post Archives

Sprawozdania
4 lipca 2012

Niepokalanów 2012 – podsumowanie zjazdu

Poniżej prezentujemy tekst przesłany przez ks. prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego, Przewodniczącego STM Międzynarodowe sympozjum teologiczne o ateizmie – podsumowanie

8 października 2010

Sprawozdanie Zarządu STM

Zapraszam wszystkich członków STM do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowanym 16 września 2010 r. w Poznaniu podczas Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Ks. Prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego Sprawozdanie Zarzadu STM 2006-2010