Zarząd

Kadencja 2022–2025

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM) –  przewodniczący

O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL) – wiceprzewodniczący

Ks. dr Jarosław A. Sobkowiak MIC (UKSW) – sekretarz

Ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM – członek zarządu

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK) – członek zarządu

Regulamin wyborów Zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów