|

Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego

„Głos Kościoła” w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi, które nie zawsze odnoszą się wprost do omawianego zagadnienia, ale na zasadzie analogii mogą być pomocne w jego moralnej ocenie. 3. Jak katolicki parlamentarzysta powinien głosować w sejmie nad ustawami dotyczącymi in vitro? Jan Paweł II Encyklika „Evangelium vitae” o…