|

Książka „The Pope and the Economist: Human Action in the Thought of John Paul II and Ludwig Von Mises” (ks. dr Jacek Gniadek SVD)

Książka „The Pope and the Economist: Human Action in the Thought of John Paul II and Ludwig Von Mises” powstała w oparciu o tłumaczenie polskiej książki „Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły” (Warszawa, 2011).

Międzynarodowa konferencja (Rzym, 8-10 XII 2022) – Odpowiedź na publikację Papieskiej Akademii Życia

W dniach 8–10 grudnia 2022 r. w Rzymie odbędzie się organizowana przez International Catholic Jurists Forum międzynarodowa konferencja, której celem jest odpowiedź na niektóre ważne kwestie poruszone w publikacji Papieskiej Akademii Życia pt. Etica teologica della Vita. Scrittura, tradizione.

Pogrzeb ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Ireneusza Mroczkowskiego odbędą się w czwartek, 20 sierpnia o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Piotr Libera. Poprzedzi ją modlitwa różańcowa, która rozpocznie się o godz. 10.00. Ciało Księdza Profesora zostanie złożone do grobu na cmentarzu katolickim przy ulicy Kobylińskiego w…