Awans naukowy ks. dra Andrzeja Pryby

W dniu 17 października 2016 r. Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała stopień: doktora habilitowanego nauk teologicznych Ks. dr. Andrzejowi Prybie Prodziekanowi Wydziału Teologicznego UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej Redaktorowi Naczelnemu czasopisma „Teologia i Moralność” Członkowi Stowarzyszenia Teologów Moralistów Księdzu Andrzejowi składamy życzenia wielu sukcesów…

Nowa strona internetowa – przykład Przewodniczącego zachętą dla innych

Z wielką satysfakcją odnotowałem pojawienie się w sieci nowej strony internetowej – tym razem naszego Przewodniczącego, ks. prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego. Strona jest zrobiona i prowadzona bardzo profesjonalnie. Zachęcam innych do podobnych inicjatyw. W imieniu własnym – i nie tylko – gratuluję! Link do strony www.ireneuszmroczkowski.pl