|

Konferencja „Przemoc i niestosowanie przemocy w judaizmie i chrześcijaństwie” (20-21 V 2024, Poznań)

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Teologii Żydowskiej Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Poczdamie zapraszają na konferencję naukową pt. „Przemoc i niestosowanie przemocy w judaizmie i chrześcijaństwie” w dniach 20 i 21 maja 2024 roku.

Konkurs na stypendia badawcze

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stypendia badawcze im. ks. Jerzego Bagrowicza, pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UMK. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła.

Konferencja „Przywrócić Veritatis splendor” (Warszawa, 12-13 IX 2023)

W dniach 12-13 IX br. Collegium Intermarium organizuje konferencję popularnonaukową pt. „Przywrócić Veritatis splendor. Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30-lecie ogłoszenia encykliki”. W gronie prelegentów będą m.in. kard. Gerhard Ludwig Müller, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, ks. prof. dr Dariusz Kowalczyk, ks. dr hab. Robert Skrzypczak i in.

Oświadczenie Sekretarza Generalnego COMECE w dyskusji o „prawie do aborcji”

24 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił wyrok z lat 70. w sprawie Roe v. Wade (Roe versus Wade). Dyskusja nt. rzekomego zagrożenia, które niesie ze sobą takie rozwiązanie, należała do porządku obrad Parlamentu Europejskiego już 8 czerwca 2022 roku. Temat ujęty w harmonogramie brzmiał: „Globalne zagrożenia dla…