Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Teologów Moralistów powstało w roku 2006 z przekształcenia dotychczasowej Sekcji Polskich Teologów Moralistów, sięgającej początkami lat 50. XX wieku. W czasie Walnego Zebrania Sekcji Polskich Teologów Moralistów w Konstancinie – Jeziornej (2006) podjęto uchwałę o wystąpienie z prośbą do Konferencji Episkopatu Polski o zatwierdzenie statutu stowarzyszenia. Aprobatę kościelną stowarzyszenie uzyskało w marcu 2007 roku. Aktualnie Stowarzyszenie skupia 132 członków, którzy reprezentują praktycznie wszystkie ośrodki akademickie w Polsce oraz wyższe seminaria duchowne, zarówno diecezjalne jak i zakonne.