Walne Zebranie STM 2010 – sprawozdanie

16 września 2010 roku w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Po sprawozdaniach Przewodniczącego i Sekretarza udzielono zarządowi absolutorium. Następnie wybrano nowe władze stowarzyszenia: Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW) – przewodniczący; Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF (UWM) – v-ce przewodniczący; Ks. dr Jarosław A….

Walne Zebranie STM 2008 – sprawozdanie

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA NAUKOWEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW Warszawa-Bielany 08-10 czerwca 2008 r. Doroczne spotkanie naukowe teologów moralistów polskich odbywało się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie w dniach 08-10 czerwca 2008 r. Tematem spotkania były „Moralne aspekty programu obrony rodziny polskiej”. Wzięło w nim udział około 100 uczestników. Zjazd…

Walne Zebranie STM 2007 – sprawozdanie

SPRAWOZDANIE z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Teologów MoralistówKamień Śląski, 10-12 czerwca 2007 roku Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje Zjazd rozpoczęto 10 czerwca Mszą Św. o godz. 18.00 w intencji zmarłego w ub. roku we wrześniu ks. prof. Janusza Nagórnego, długoletniego przewodniczącego naszej sekcji. Mszy św. przewodniczył ks. prof. Sławomir…