|

Zaproszenie na konferencję naukową

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Kto posiada moc decyzyjną nad życiem? Debata bioetyczna w społeczeństwie, zorganizowana przez Association of Bioethicists in Central Europe (BCE) oraz Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO – Opole/Kamień Śląski, 22-23 października 2010 Bliższych informacji udziela ks. prof. Piotr Morciniec – www.morciniec.pl Szczegółowy program Konferencja Opole…

|

Walne Zebranie – 16 września 2010

Zgodnie z informacją organizatorów Kongresu Teologów w Poznaniu spotkania sekcyjne będą miały miejsce 16 września w godz. 10.00-14.00. Przydzielono nam Małą Aulę Wydziału Biologii UAM (Sale na Morsaku – szczegółowa mapka na stronie Kongresu – http://www.kongresteologow.pl/). W ramach spotkania przewidujemy dwa referaty, Walne Zebranie oraz wybory Zarządu nowej kadencji. Regulamin…

|

Walne Zebranie STM 2008

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA NAUKOWEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW Warszawa-Bielany 08-10 czerwca 2008 r. Doroczne spotkanie naukowe teologów moralistów polskich odbywało się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie w dniach 08-10 czerwca 2008 r. Tematem spotkania były „Moralne aspekty programu obrony rodziny polskiej”. Wzięło w nim udział około 100 uczestników. Zjazd…

|

Walne Zebranie Stowarzyszenia Teologów Moralistów 2007

SPRAWOZDANIE z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Teologów Moralistów Kamień Śląski, 10-12 czerwca 2007 roku Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje – kontrowersje – inspiracje Zjazd rozpoczęto 10 czerwca Mszą Św. o godz. 18.00 w intencji zmarłego w ub. roku we wrześniu ks. prof. Janusza Nagórnego, długoletniego przewodniczącego naszej sekcji. Mszy św. przewodniczył ks. prof….