|

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stypendia badawcze im. ks. Jerzego Bagrowicza, pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UMK. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła.

|

Konferencja „Przywrócić Veritatis splendor” (Warszawa, 12-13 IX 2023)

W dniach 12-13 IX br. Collegium Intermarium organizuje konferencję popularnonaukową pt. „Przywrócić Veritatis splendor. Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30-lecie ogłoszenia encykliki”. W gronie prelegentów będą m.in. kard. Gerhard Ludwig Müller, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, ks. prof. dr Dariusz Kowalczyk, ks. dr hab. Robert Skrzypczak i in.

|

Książka „The Pope and the Economist: Human Action in the Thought of John Paul II and Ludwig Von Mises” (ks. dr Jacek Gniadek SVD)

Książka „The Pope and the Economist: Human Action in the Thought of John Paul II and Ludwig Von Mises” powstała w oparciu o tłumaczenie polskiej książki „Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły” (Warszawa, 2011).

Międzynarodowa konferencja (Rzym, 8-10 XII 2022) – Odpowiedź na publikację Papieskiej Akademii Życia

W dniach 8–10 grudnia 2022 r. w Rzymie odbędzie się organizowana przez International Catholic Jurists Forum międzynarodowa konferencja, której celem jest odpowiedź na niektóre ważne kwestie poruszone w publikacji Papieskiej Akademii Życia pt. Etica teologica della Vita. Scrittura, tradizione.

Oświadczenie Sekretarza Generalnego COMECE w dyskusji o „prawie do aborcji”

24 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił wyrok z lat 70. w sprawie Roe v. Wade (Roe versus Wade). Dyskusja nt. rzekomego zagrożenia, które niesie ze sobą takie rozwiązanie, należała do porządku obrad Parlamentu Europejskiego już 8 czerwca 2022 roku. Temat ujęty w harmonogramie brzmiał: „Globalne zagrożenia dla…