Konferencja „Rodzina w przestrzeni publicznej” (Poznań, 15 XI 2012)

Wydział Teologiczny UAM  w Poznaniu (Zakład Teologii Moralnej i Duchowości oraz Zakład Katolickiej Nauki Społecznej) wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: RODZINA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. KONFERENCJA_INFO konferencja 2012 PLAKAT

Konferencja „Mózg – Umysł – Dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię” (Olsztyn, 12-13 XI 2012)

Zapraszamy na XIII Dni Interdyscyplinarne w Olsztynie „Mózg – Umysł – Dusza. Teologia, filozofia i nauki empiryczne w sporze o adekwatną antropologię”.

Walne Zebranie STM 2008 – sprawozdanie

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA NAUKOWEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW Warszawa-Bielany 08-10 czerwca 2008 r. Doroczne spotkanie naukowe teologów moralistów polskich odbywało się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie w dniach 08-10 czerwca 2008 r. Tematem spotkania były „Moralne aspekty programu obrony rodziny polskiej”. Wzięło w nim udział około 100 uczestników. Zjazd…